empty label

הרב אליקים לבנון

עבודת המידות

הרב אליקים לבנון

איך חוזרים בתשובה גם במידות הנפש?

שאלה

שלום הרב,
אנו נשואים 16 שנה. לפני 7 שנים החלטנו לחזור בתשובה, ואנו משתדלים ללמוד ולקיים. הבעיה היא, שלבעלי יש נטיה לעצבנות. היו לו תגובות כאלה לפני שחזרנו. חשבתי שהדבר ישתפר עם החזרה בתשובה. אבל נראה לי שהמצב אפילו החמיר. לפעמים על פרט קטן הוא מגיב בכעס, וזה מעכיר את האוירה, קשה לי עם זה.

תשובה

כאשר אני שומע על יחיד, ובודאי משפחה, שעשו תפנית בחייהם, אני מתפעל בכל פעם מחדש, מהיכולת לשנות ולתקן. צריך לכך גבורה גדולה, לעזוב דרך חיים קודמת, לעזוב חברים, לפעמים קצת להתנתק ממשפחה. כל אלו מצריכים הרבה תעצומות נפש, ואשריכם שהיה לכם את הכוח לשנות ולחזור.

"חזרה בתשובה" היא שם כולל לכמה שינויים ותיקונים. לעיתים אנו מתמקדים בתחום שבין אדם למקום: שבת, כשרות וכד', ולא שמים לב שהתשובה נוגעת גם לתיקון שבין אדם לחברו, וברור שנוגעת לקשרים שבין בעל לאשתו. אכן, אם מדובר בכעס, עצבנות, התופעה עלולה להחריף יותר דוקא בגלל החזרה בתשובה. ומדוע? התורה מחייבת אותנו לעסוק בפרטים ובפרטי פרטים.

חכמי ישראל התייחסו לשאלה איזו יד להקדים בלבישת החולצה, ואיזה שרוך להקדים בשריכת הנעלים. לכל פרט יש משקל שונה מרעהו. על כך הורו לנו חכמים: הוי זהיר במצוה, קלה כבחמורה. משמע, שיש מצוה קלה, ויש חמורה. אלא שלא תמיד אנו יודעים מיהי הקלה ומי החמורה. דבר זה גורם לתופעה של עצבנות מסויימת, הנובעת מרצון אמיתי להיות זהיר בכל פרט. וכאשר פרט מסוים לא שלם, אנו דואגים מכך, וזה מכניס אותנו לעצבנות. אם אדם אחר, בן משפחה או זר, אינו מקפיד על פרט זה או אחר, כפי שאנו סבורים שצריך להקפיד, מתעורר אצלנו כעס עליו. לכן, כאמור, דוקא התהליך של חזרה בתשובה, עלול להגביר עצבנות וכעס. אבל כאן מגיע שלב נוסף: בשום אופן אי אפשר לתקן בין אדם למקום, ולקלקל בין אדם לחבירו.  

הדרך הטובה ביותר היא, לעשות את בעלך מודע למצבו, דהיינו, שהא חזר בתשובה בנושא אחד, אבל צריך להמשיך בדרך גם לנושא השני. כמה ששמירת מצוות הוא תהליך קשה, תיקון המידות קשה שבעתיים. אם תוכלי להשיח בפני בעלך את ההרגשה הקשה הנובעת מהתנהגותו, ובד בבד להציע לו גם פתרון, זו דרך שיש לה סיכוי. אם יש לו רב, הציעי לו לפנות אליו, ולקבל הדרכה בנושא הטיפול בכעס. אפשר לפנות גם לפסיכולוגים, רצוי שומרי מצוות, המתמחים בטיפול בכעסים. העיקר, לעורר את הרצון הטוב אצל בעלך. כי אם תרצו, אין זו אגדה!

מומלצים