empty label

הרב אפרים בן שחר

הנפרד מחברו אל ייפרד אלא בדבר הלכה

הרב אפרים בן שחר

ביאור המימרה "אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו"(ברכות לא, א) ע"פ עין אי"ה למו"ר הראי"ה קוק זצ"ל. שיעור מתוך אזכרת השלושים לתלמידנו היקר הלל דחבש ז"ל.

מומלצים