empty label

הרב דני לביא

הגדלות באדם שרגיש לסביבתו

הרב דני לביא

גדלותו של משה רבינו במצרים ובמראה הסנה, והלימוד אלינו. שיעור מתוך אזכרת השלושים לתלמידנו היקר הלל דחבש ז"ל.

מומלצים