empty label

הרב אליקים לבנון

בעל כועס

הרב אליקים לבנון

כיצד מתמודדים עם בעל שיוצא מכליו?

שאלה

שלום הרב,
בעלי אדם טוב, אבל מדי פעם הוא כועס ואז אי אפשר לדבר איתו. הוא מכה את הילדים לפעמים בגלל שטות. הילדים בוכים, ואני בוכה איתם. כשהוא נרגע הוא חוזר להיות אדם טוב. לפעמים אני רוצה להתקשר למשטרה. מה אפשר לעשות?

תשובה

חכמים מגנים מאוד את הכעס וקובעים: כל הכועס כאילו עובד ע"ז (שבת ק"ה, ב'). לפני שקובעים מה לעשות צריך לברר מה גורם לבעלך, שהוא "אדם טוב", לפי הגדרתך, לצאת מכליו. בדרך כלל כעס בא מהרגשת "אין אונים", חולשה, כאילו אין מה לעשות אלא לצעוק, לבכות, ובזה אדם מחזיר לעצמו את הבטחון העצמי האבוד. נראה לאדם כאילו הוא שולט על כולם, בעזרת הכעס. לפי תיאורך, התוצאה הקשה הנגרמת מכך היא, פיצול הדיעות שבינך לבין בעלך. את, באופן טבעי מתחילה לבכות. הילדים, ודאי אינם טיפשים, וכאשר הם רואים את אמא בוכה, הם מבינים שיש ויכוח בין אבא לאמא. ברור שאת צריכה להמשיך ולהגיב לפי טבעך. אני מצביע על הנזק העקיף הנגרם לילדים, מכך שהם רואים את חילוקי הדעות שבין ההורים, בנושא הנוגע ישירות אליהם.

דומני, שכאשר יעבור זמן מההתפרצות של בעלך, תאמרי לו שאת רוצה לשוחח איתו, ובשיחה רצינית תצביעי לפניו על הרעות הרבות שגורמת התנהגותו. מחד, שבחי אותו על היותו טוב, רשמי לפנייך תכונות טובות ומעשים טובים שלו, וצייני אותם בפניו, דוקא מתוך הדגשת הטוב, בולטת יותר ההתנהגות החריגה שלו. אם אכן הדבר נגרם מפני שהוא מרגיש חולשה ואין אונים, דוקא חזקי אותו, בכך שהוא בעל טוב ואבא טוב, והרגשתו אינה אמיתית. אם יבין ויסכים שהוא צריך לשנות דרכו, זו עליה על דרך המלך, כי אז, אתם יכולים לקבוע סימן מוסכם, שאם את רואה אותו מתחיל "להתחמם", את עושה לו את הסימן, והוא קולט, ומיד אומר לעצמו, שלא להדרדר לכעס.

זה לא תמיד מועיל, אבל אל תתיאשי, המשיכי בדרך זו. בכל מקרה, אל תמהרי לפנות למשטרה, מפני שזוהי דרך שאין ממנה חזרה. את יכולה לקצוב לעצמך זמן, מספר חודשים, אולי חצי שנה. במהלך זמן זה, נסי לעבוד עם בעלך על שינוי המצב. רק אם לא תהיינה תוצאות, וחלילה תימשך האלימות בבית, תפני למשטרה, מתוך ידיעה שיתכן שזה יהא סיום חיי הנישואין שלכם. זו כמובן תהיה נקודה לשיקולך.

 

מומלצים