empty label

הרב אליקים לבנון

תהיה חכם

הרב אליקים לבנון

האם לקום לתינוק בלילה או לא?

שאלה

שלום כבוד הרב,
הבן שלנו, כבן שנתיים. מאז שנולד עדיין לא ישן לילה שלם. הוא קם באמצע הלילה, מבקש לשתות, או סתם בוכה. יש ויכוח ביני לבין אשתי כיצד להתנהג איתו. אני טוען שצריך להניח לו לבכות והוא ירגע ויתרגל לישון כל הלילה. אשתי לא יכולה להחזיק מעמד בצעקותיו, והיא קמה להרגיע אותו. למעשה, אני חס עליה, ולפעמים אני קם במקומה, בניגוד לדעתי, וזה גורם למתח בינינו. מי משנינו צודק?

תשובה

אחד הדברים שילדים יודעים לנצל הוא, אי- שוויון דעות בין אבא לאמא. גם תינוקות רכים מזהים את הויכוח, ומנצלים זאת לטובתם, כדי למשוך תשומת לב שלילית. לכן, עקרון יסודי הוא, להשוות את הדעות. גם אם הינך סבור שאשתך לא צודקת, אם בפועל אין באפשרותך לשכנע אותה, עדיף שתנהג כמותה, בהסכמה גמורה, לא מתוך ויכוח, אלא מתוך ידיעה, שחינוך הבן יהא טוב יותר אם ירגיש שאבא ואמא שווים ביניהם.

לכן, ככלל, אין לנהל ויכוח בין ההורים בפני הילדים. מותר לכל אחד להביע את דעתו, אך לא לנהל ויכוח על כל נושא. אם ההורים יודעים שבנקודה מסויימת אינם משתווים, ישוחחו בינם לבין עצמם, והגיבור מביניהם יחליט שהוא מקבל את דעת בן זוגו, ובלבד שלא יהיה ויכוח ומתח ביניהם. יפה עשית בכך שנהגת לקום בלילה במקום אשתך, כדי לאפשר לה להמשיך לישון, מצדך זו גבורה גדולה וראויה לכל שבח. עם זאת, כתבת שנושא זה גורם למתח ביניכם. אם כבר הגעת עד הלום, עד שהינך מסוגל לקום בלילה במקומה, עשה עוד מאמץ קל, והסר את הויכוחים מסדר היום. אם לאשתך אין יכולת שלא לקום לצעקותיו של הבן, אם כן היא נאלצת לקום, ואין טעם שתנסה לשכנע אותה לנהוג אחרת.

עם זאת, הדרך בה אתה רוצה ללכת בוודאי טובה ונכונה. אין כל סיבה שילד בן שנתיים יתעורר בלילה. כמו שאדם מבוגר אינו קם סתם. הילד מתעורר מפני שאתם נענים לצעקותיו, אם כן הוא מציב לעצמו מטרה, לזכות לתשומת לבכם, ואכן הוא זוכה בה.

מה שאפשר לייעץ לך הוא, להחליט שבמשך שלושה- ארבעה ימים, אתה תיקח על עצמך את כל האחריות על חינוכו של הבן. בימים הללו, קח בחשבון שלא תוכל ללכת לעבודה, ותהא מרותק לבית. תוכל להציע לאשתך לצאת לנופש, אצל ההורים או בכל מקום אחר, למשך הימים הללו. כאשר היא לא תהיה בבית, תוכל בהחלט לנהוג כפי מה שלבך נוטה, ובמשך שלושה לילות, תתכונן לכך שהבן יבכה בלילה, ולא תקום אליו כלל. ברור שזמן כזה יספיק כדי להבהיר לילד שמהצב השתנה, ושוב אינו משיג כל מטרה בבכיו. אחר כך, כאשר תחזור אשתך מהנופש, תוכל לבשר לה בשמחה שהילד ישן כל הלילה.

והערה נוספת: כאשר שאלת, מי משניכם צודק, זוהי שאלה שאיננה רלוונטית בבית ובמשפחה. כמו שהיתה פעם "סיסמא": "בכביש היה חכם, אל תהיה צודק", כך גם בבית ובמשפחה. גם כאשר הצדק עם אחד מבני הזוג, עליו לנהוג בחכמה ולהביא את בן זוגו אל דעתו, בצורה שתתקבל על דעתו של בן הזוג, ולא בכעין כפיה מתוך אמירה שאני צודק. צריך להיות חכם, ולהתהלך על פי דרכו של הזולת, וכך הדברים יתקבלו על ידו.

מומלצים