empty label

הרב דוד דודקביץ'

עבודת ימי השובבי''ם

הרב דוד דודקביץ'

שיעורו של הרב דוד דודקביץ'- רב הישוב יצהר וראש ישיבת רועה ישראל לקראת ימי השובבי"ם. שיעורים שהועברו בישיבה לקראת ימי השובבי"ם.

מומלצים