empty label

רבנים נוספים

מעמדו של ליל התענית- הרב אמוץ כהן

רבנים נוספים

שיעור על סוגיית ליל התענית- עד מתי אפשר לאכול ולשתות? ובכלל מה מעמדו של ליל התענית כאשר אדם עוד לא מתענה בו. שיעורו של הרב אמוץ כהן שליט"א- ראש כולל הדיינות בבית חגי.

מומלצים