empty label

הרב דוד אמיתי

גל עיני ואביטה - ט"ו באב

הרב דוד אמיתי

עניינם של ט"ו באב ויום הכיפורים הוא ההיפוך מרע לטוב. עניינם של חודשי תמוז ואב הוא העיניים, והתיקון של העיניים הוא להסתכל בעין טובה . הסבר המשנה בסוף תענית "בחור שא עיניך וראה" כנסת ישראל לפי הקב"ה אב עתיד להתהפך לטוב על ידי תיקון העיניים.

מומלצים