empty label

הרב אליקים לבנון

משיח בן יוסף בתפילת שמונה עשרה

הרב אליקים לבנון

הגמרא מביאה את רשב"ג שתיקן את תפילת שמונה עשרה, לאחר חורבן הבית הוסיף תפילות לזמן הגלות והוריד את התפילות הקשורות לבית המקדש אולם היום בזמן הגאולה אנו צריכים להוריד תפילות המדברות על זמן הגלות ולחדש אותם לזמן בו אנו נמצאים בארץ הקודש.

מומלצים