empty label

הרב נעם וידר

שמואל מקבל נבואה

הרב נעם וידר

שמואל מקבל נבואה בפעם הראשונה לאחר כ367 שנים ללא נביאים. מה אפשר ללמוד מכך לימינו? איך מגיב שמואל לנבואה שקיבל? וכיצד מגיב עלי?

מומלצים