empty label

הרב נתניאל חייט

שיעורי הרב חייט - איסור והיתר תשפ"ב

הרב נתניאל חייט

קישור לשיעוריו המוקלטים של הרב נתניאל חייט באיסור והיתר, שהועברו בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ב.

מומלצים