הרב מרדכי וולנוב

פרשת יתרו - מיקוד שליטה פנימי

הרב מרדכי וולנוב

יתרו מבקר את משה, לפעמים בצורה סמויה ולפעמים בגלוי. הביקורת מתבררת כחוסר הבנה של המציאות והתוצאה הסופית מהמפגש היא שיתרו חוזר לביתו במדין ולא ממשיך עם ישראל. ביקורת חיצונית נובעת ממיקוד שליטה חיצוני. במיקוד שליטה חיצוני אדם לא תובע מעצמו שינוי אלא מהסביבה לעומת מיקוד שליטה פנימי בו האדם משכלל ומשפר את אישיותו. אדם בעל מיקוד שליטה פנימי לא יתלה את חוסר ההצלחה בסביבתו אלא בעצמו, כך מצינו אצל אהרון הכהן וינה הנביא לעומת שאול שתלה את החטאים בעם. בעל מיקוד שליטה פנימי ישמע ביקורת ויקבל אותה לעומת בעל מיקוד שליטה חיצוני שלא רק שלא יקבל את הביקורת אלא גם יקפיד על המבקר. אדם בעל מיקוד שליטה פנימי לא יבין איך אפשר להיכשל באיסור לא תחמוד לעומת בעל מיקוד שליטה חיצוני שבנקל ירצה דברים ששייכים לאחר. את התורה קיבלנו בכפייה משום שהתורה היא מהות החיים. אם אדם כביכול לא רוצה את התורה הרי שהוא מתרחק ממהותו. בעל מיקוד שליטה פנימי ירגיש חיבור עמוק לתורה.
 
ישיבת אבינועם הוקמה באלול שנת תשע"ח, ביישוב כפר תפוח. הישיבה הינה שלוחה של ישיבת ברכת יוסף שבאלון מורה. בראשות הישיבה עומד הרב דוד אמיתי שליט"א.

בישיבה לומדים מאה ארבעים וחמישה תלמידים בחורים ואברכים המגיעים מכל רחבי ארצנו הקדושה: מהגליל העליון ועד דרום הר חברון, מגוש דן ומיישובי יהודה ושומרון.

רוחה של הישיבה מלאה במרץ חיוּת, ושמחה של התחלה, יחד עם רצינות ורצונות גדולים לצמיחה באיכות וכמות. בית המדרש יונק ודבק בתורתו הגדולה והכללית של מרן הרב זצ"ל יחד עם דברי התורה המחיים והמרווים את הנפש המשתוקקת לדבקות אלקית, תורתם של רבותינו מבעלי החסידות.

בישיבה מתקיימים סדרי לימוד גמרא בעיון בהדרכה צמודה של הרמי"ם וכן סדר בקיאות עם ליווי של ר"מ המיוחד ללימוד זה, 'כולל הלכה' ואף מסגרת של 'צורבא מרבנן'. בנוסף לכך ישנם סדרי הלכה, התוועדויות מדי ליל שישי עם ראש הישיבה, וכן התוועדויות מיוחדות לרגל ימים מיוחדים.

כהדרכתם של גדולי רבותינו לומדים בישיבה לימודי אמונה תנ"ך וחסידות הן באופן עצמאי והן בשיעורים של רמי"ם ותלמידי חכמים נוספים הבאים ללמד באופן קבוע ובראשם מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א, שממשיך את דברי רבותינו הרב זצ"ל והרב צבי יהודה קוק זצ"ל.

בישיבה שוררת אוירה חמה ואוהבת בין התלמידים עצמם וביניהם לצוות הישיבה המסור לתלמידים בכל שעה שנדרשים לכך. כמו כן, אברכי הישיבה משמשים כאחים בוגרים ובית חם עבורם.

כחלק מעבודת ה' והשליחות המיוחדת של הדור שאנו חיים בו, דור הגאולה, תלמידי הישיבה מתגייסים לצבא במסגרת הסדר. כהכנה לשירות הצבאי מתקיימת סדרת שיעורים ייחודית וכן שיעורים בודדים מרבנים שונים. בנוסף לכך, במהלך השירות הצבאי רבני הישיבה נוסעים לביקורי חיילים ומשתדלים לשמור על קשר עם החיילים, והם מצד אף באים לביקורים בישיבה בשבתות, חגים ובזמנים שמתאפשר להם.

כמו כן, הישיבה רואה כמטרה מרכזית וחשובה הקמת בתים בישראל המיוסדים על אדני התורה ויראת שמים. לכן מתקיימת בישיבה סדרת שיעורים משמעותית העוסקת ביסודות בניין משפחה, וכן ליווי אישי של כל חתן עד החתונה ואף אחריה לפי מידת הצורך.

מעמד מיוחד בישיבה הוא מעמד שירת הבקשות. אמנם בישיבה, בשונה מנהוג בדרך כלל, שירת הבקשות מתקיימת מדי שבת לאורך השנה כולה – בה זוכים בני הישיבה כולם להתרומם תוך כדי שירה ובקשה ודברי תורה.