הרב מרדכי וולנוב

פסח ושבת הגדול - בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל

הרב מרדכי וולנוב

שבת הגדול נקראת על שם השבת משום שהמסר הפנימי של השבת הוא שה' משגיח על העולם ועל ברואיו. קורבן פסח טומן בתוכו שני מסרים עמוקים שרק מתוך ההפנמה שלהם ומתוך יישומם הגאולה ממצרים התאפשרה. המסר הראשון הוא הנהגת ה' בעולם. הנהגת ה' אין משמעותה הנהגה מגבוה מבלי לדעת מה קורה בחדרי חדרים, אלא להפך. את השה קושרים ישראל בכרעי המיטה כדי להורות שריבונו של עולם נכנס לכל תחומי החיים. המסר השני הוא מסר האחדות. קורבן הפסח נאכל בחבורה ועוד הרבה דינים של הקורבן מבטאים את רעיון האחדות. ללא האחדות אין לעם ישראל יכולת לצאת ממצרים. אחדות אין הכוונה לאחדות רק בתוך הקהילה או בתוך השטייטל שלנו. אחדות היא אחדות כללית גם עם השונה, גם עם אלו שחושבים אחרת. אחדות אין הכוונה הסכמה עם כל מה שאומרים וכל מה שעושים, אלא הבנה שיש אנשים שחושבים אחרת מאיתנו. אנחנו לא חייבים להסכים על כל דבר, אבל אנחנו חייבים לכבד זה את זה, חייבים לעזור זה לזה ואין זה משנה כלל אם הזולת שייך למגזר שלי או למגזר אחר.
 
ישיבת אבינועם הוקמה באלול שנת תשע"ח, ביישוב כפר תפוח. הישיבה הינה שלוחה של ישיבת ברכת יוסף שבאלון מורה. בראשות הישיבה עומד הרב דוד אמיתי שליט"א.

בישיבה לומדים מאה ארבעים וחמישה תלמידים בחורים ואברכים המגיעים מכל רחבי ארצנו הקדושה: מהגליל העליון ועד דרום הר חברון, מגוש דן ומיישובי יהודה ושומרון.

רוחה של הישיבה מלאה במרץ חיוּת, ושמחה של התחלה, יחד עם רצינות ורצונות גדולים לצמיחה באיכות וכמות. בית המדרש יונק ודבק בתורתו הגדולה והכללית של מרן הרב זצ"ל יחד עם דברי התורה המחיים והמרווים את הנפש המשתוקקת לדבקות אלקית, תורתם של רבותינו מבעלי החסידות.

בישיבה מתקיימים סדרי לימוד גמרא בעיון בהדרכה צמודה של הרמי"ם וכן סדר בקיאות עם ליווי של ר"מ המיוחד ללימוד זה, 'כולל הלכה' ואף מסגרת של 'צורבא מרבנן'. בנוסף לכך ישנם סדרי הלכה, התוועדויות מדי ליל שישי עם ראש הישיבה, וכן התוועדויות מיוחדות לרגל ימים מיוחדים.

כהדרכתם של גדולי רבותינו לומדים בישיבה לימודי אמונה תנ"ך וחסידות הן באופן עצמאי והן בשיעורים של רמי"ם ותלמידי חכמים נוספים הבאים ללמד באופן קבוע ובראשם מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א, שממשיך את דברי רבותינו הרב זצ"ל והרב צבי יהודה קוק זצ"ל.

בישיבה שוררת אוירה חמה ואוהבת בין התלמידים עצמם וביניהם לצוות הישיבה המסור לתלמידים בכל שעה שנדרשים לכך. כמו כן, אברכי הישיבה משמשים כאחים בוגרים ובית חם עבורם.

כחלק מעבודת ה' והשליחות המיוחדת של הדור שאנו חיים בו, דור הגאולה, תלמידי הישיבה מתגייסים לצבא במסגרת הסדר. כהכנה לשירות הצבאי מתקיימת סדרת שיעורים ייחודית וכן שיעורים בודדים מרבנים שונים. בנוסף לכך, במהלך השירות הצבאי רבני הישיבה נוסעים לביקורי חיילים ומשתדלים לשמור על קשר עם החיילים, והם מצד אף באים לביקורים בישיבה בשבתות, חגים ובזמנים שמתאפשר להם.

כמו כן, הישיבה רואה כמטרה מרכזית וחשובה הקמת בתים בישראל המיוסדים על אדני התורה ויראת שמים. לכן מתקיימת בישיבה סדרת שיעורים משמעותית העוסקת ביסודות בניין משפחה, וכן ליווי אישי של כל חתן עד החתונה ואף אחריה לפי מידת הצורך.

מעמד מיוחד בישיבה הוא מעמד שירת הבקשות. אמנם בישיבה, בשונה מנהוג בדרך כלל, שירת הבקשות מתקיימת מדי שבת לאורך השנה כולה – בה זוכים בני הישיבה כולם להתרומם תוך כדי שירה ובקשה ודברי תורה.