מבית המדרש

כי בשמחה תצאון - יום עיון למסיימי הישיבה תשפ"ג - רבני ישיבת אלון מורה
כי בשמחה תצאון - יום עיון למסיימי הישיבה תשפ"ג - רבני ישיבת אלון מורה