מבית המדרש

מידות הנפש - הרב אליעזר קשתיאל
מידות הנפש - הרב אליעזר קשתיאל