מבית המדרש

פק"ל ד"ת לפרשיות השבוע ולמועדים - תשפ"ג - רבני ישיבת אלון מורה
פק"ל ד"ת לפרשיות השבוע ולמועדים - תשפ"ג - רבני ישיבת אלון מורה