מבית המדרש

אורות ארץ ישראל - הרב אליעזר קשתיאל - תשפ"ב - הרב אליעזר קשתיאל
אורות ארץ ישראל - הרב אליעזר קשתיאל - תשפ"ב - הרב אליעזר קשתיאל