מבית המדרש

אורות המלחמה - תשפ"ג - הרב אליעזר קשתיאל
אורות המלחמה - תשפ"ג - הרב אליעזר קשתיאל