פרשת תרומה - מהות המשכן

הרב מרדכי וולנוב

פרשת תרומה - מהות המשכן

הרב מרדכי וולנוב

סוד המשכן הוא המשכת הקדושה וההתרוממות ממעמד הר סיני לחיי היומיום. המעמד הנשגב ביותר היה מעמד הר סיני, מעמד שמחמת רוב קדושתו אי אפשר היה להתמיד בו. השכינה הצטמצמה למשכן. במשך ארבעים שנה הלכו ישראל מסביב למשכן. הם לא נצרכו לעמול לפרנסתם ולנחול את הארץ והיו יונקים מהמשכן יום יום. התחילה תקופה חדשה שבה נחלו בנ"י ישראל את הארץ וכל שבט הלך למקומו. המפגש עם המשכן החיצוני הלך והתמעט – "שלוש פעמים בשנה" ולא יותר. אמנם מבחינה חיצונית הדבר היה נראה כירידה, אבל ככל שהחיצוניות הלכה והתרחקה נדרשה מהאדם התקרבות פנימית – "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם" זו תכלית המשכן!! ומאז ועד היום אנו מוכרחים לעמול ולחזק את המשכן הפנימי של כל אחד ואחד. כדי להיות משכן שראוי להכניס בו את התורה עלינו לדבוק במידת דרך ארץ, לתקן את מדותנו כדי להיות ראויים להופיע את אור התורה . זאת נעשה על ידי התכונה העל טבעית שלנו והיא הקדמת נעשה לנשמע. אולם לא נסתפק בהכנת משכן ראוי לתורה אלא גם נכניס את התורה אל תוכנו, נכניס את התורה למרכז חיינו וכך יתקיים בנו "בלבבי משכן אבנה"!
קרא עוד..