פרשת יתרו - ענוותנותו של הר סיני

הרב איציק אמיתי

פרשת יתרו - ענוותנותו של הר סיני

הרב איציק אמיתי

למה התורה לא ניתנה על אחד ההרים הגבוהים? מה מעלתו של הר סיני? מה החשיבות של הענווה? האם יש מקום גם לביטחון עצמי? מה הכוונה "דיבר בקדשו בהר המור"? הרי התורה ניתנה על הר סיני! ומה זה "משה קיבל תורה מסיני"?
קרא עוד..