פרשת בלק- בלעם מנסה למצוא פגם

הרב איציק אמיתי

פרשת בלק- בלעם מנסה למצוא פגם

הרב איציק אמיתי

יותר מאשר שמלחמות מוכרעות ע"י כלי מלחמה פיזיים- הן מוכרעות ע"י אמצעים שאינם מוחשיים (למשל לוחמת סייבר), אך יותר מכך- הן מוכרעות בבית דין של מעלה, ושם מנסים אויבי ישראל להכריע את המערכה, ובדומה- בלעם מנסה לקטרג על עם ישראל. כנגד קטרוגים כאלו- לא מספיקה התעלמות, צריך טענות נגד שנמצאות בפסוקים, במדרשי חז"ל ועוד. את הדרך הזאת אנו צריכים לסגל לעצמינו כשאנו נתקלים עם מקרים כאלה ואחרים.
קרא עוד..