פרשת שלח- מרגלים ומעפילים, אז והיום

הרב איציק אמיתי

פרשת שלח- מרגלים ומעפילים, אז והיום

הרב איציק אמיתי

לימוד הצורך בעשרה יהודים דווקא באמירת דברים שבקדושה נלמד מפרשת קרח והמרגלים, מדוע? מה עניין אשכול אצל המרגלים, מדוע תמיד הוא מוזכר בהקשר המרגלים? והאם מקרי שגם למעפילים במדבר קראו 'מעפילים' וגם למעפילם בהקמת מדינת ישראל קראו כך?
קרא עוד..