בשלוש מכות בחדש הזה הכני

הרב דוד דודקביץ'

בשלוש מכות בחדש הזה הכני

הרב דוד דודקביץ'

לימוד בספר אהלי יעקב ויגש תרצ"ט לקראת שלושת הימים הקשים לישראל שבחודש טבת. שיעורים שהועברו בישיבה על צום עשרה בטבת.
קרא עוד..