פרשת לך לך- עולם חסד יבנה

הרב דוד אמיתי

פרשת לך לך- עולם חסד יבנה

הרב דוד אמיתי

מידת החסד של אברהם לעומת מידת הצדק של אנשי סדום
קרא עוד..